首頁 > 中華本草 > 甜瓜蒂功效和作用

【出處】

甜瓜蒂始載於《本經》,原名瓜蒂,列為上品。

1.《別錄》雲:“生嵩高平澤。七月七日采。“2.《本草圖經》曰:“瓜蒂即甜瓜蒂也……今處處有之,亦園圃所蒔。“3.《綱目》謂:“甜瓜,北上、中州種蒔甚多。二、三月下種;延蔓而生,葉大數寸,五、六月花開黃色,六、七月瓜熟。其類甚繁:有團有長,有尖有扁。大或徑尺,小或一撚。其棱或有或無,其色或青或綠,或黃斑、糝斑,或白路、黃

【拼音名】TiánGuāDì

【別名】瓜蒂、瓜丁、苦丁香、甜瓜把

【來源】

藥材基源:為葫蘆科植物甜瓜的果柄。

拉丁植物動物礦物名:CucumismeloL.

采收和儲藏:夏季采收成熟果實,在食用時將切下的果柄收集,陰幹或曬幹。

【原形態】一年匍匐或攀援草本。莖、枝黃褐色或白色的糙毛和突起。卷須單一,被微柔毛。葉互生;葉柄長8-12cm,具槽溝及短剛柔毛;葉片厚紙質,近圓形或腎形,長緣不分裂或3-7淺裂,裂片先端圓鈍,有鋸齒。花單性,雌雄同株;雄花數朵,簇生於葉腋;花梗纖細,長0.5-2cm,被柔毛;花萼筒狹鐘形,密被白色長柔毛,裂片近鉆形,花冠黃色,長約2cm,裂片卵狀長圓形,急尖;雄蕊3,花絲極短,藥室折曲,藥隔頂端引長;雌花單生,花梗被柔毛;子房長橢圓形,密被長柔毛和硬毛,花柱長1-2mm,柱頭靠合。果實形狀、顏色變異較大,一般為球形或長橢圓形,果皮平滑,有縱漢或斑紋,果肉白色、黃色或綠色。種子汙白色或黃折色,卵形或長圓形。花、果期夏季。

【生境分布】

生態環境:1.生物學特性:喜溫暖氣候。耐熱、不耐寒、喜光、耐旱而又較濕潤。宜選排水良好、土層深厚的沖積砂壤土栽培。

2.栽培技術:用種子繁殖,直播或育苗移栽法。

2.1.直播法:春播於3-4月,將經浸種、催芽的種子,按行株距2m×0.4m開穴點播。每穴下種2-3顆,覆土2-3cm。當瓜苗長出2-3片真葉時間苗、定苗,每穴留壯苗1株。

2.2.育苗移栽法:春播於2-3月,在保溫苗床上用營養土塊或營養袋點播,每塊(袋)播種子2粒,當瓜苗長2-3片真葉時,去弱苗留壯苗1株,長出3-4片真葉時按上法移植進大田。

3.田間管理:苗期註意松土、除草,追提苗肥1次,分蔓期追肥2次,結果期追肥2次。1hm2用原糞液30000kg,草木灰1500kg。為防果實接觸地面造成腐爛或肉質變硬,在瓜蔓下鋪草1層。甜瓜整枝采用6蔓式,當主蔓有5-6葉時,留4葉摘心,當子蔓發生後,留2條強壯的子蔓,其余子蔓均摘除。當子蔓有5-6葉時,留4葉摘心,以後在每條子蔓上各留3條孫蔓,即成6蔓式。

資源分布:全國各地廣泛栽培。

【栽培】

生物學特性喜濕暖氣候。耐熱、不耐寒、喜光、耐旱而又較濕潤。宜選取排水良好、土層深厚的沖積砂壤土栽培。

栽培技術用種子繁殖,直播或育苗移栽法。直播法:春播於3-4月,將經浸種、催芽的種子,按行株距2m×0.4m開穴點播。每穴下種2-3顆,覆土2-3cm。當瓜苗長出2-3片具葉時間苗、定苗,每穴留壯苗1析。育苗移栽法:幫播於2-3月,在保溫苗床上用營養土塊或營養袋點播每塊(袋)播種子2粒,當瓜苗長2-3片真葉時,去弱苗留壯苗1株,長出3-4片真葉時按上法移植進大田。

田間管理苗期註意松土、除草。追提苗肥1次,分蔓期追肥2次,結果期追肥2次。1hm2用原糞液30000kg,草木灰1500kg。為防果實接觸地面造成腐爛或肉質硬,在瓜蔓下鋪草1層。甜瓜整枝采用6蔓式,當主蔓有5-6葉時,留4葉摘心,當子蔓發生後,留2條強壯的子蔓,其余子蔓均摘除。當子蔓有5-6葉時,留4葉摘心,以後在每條子蔓上各留3條孫蔓,即成6蔓式。

【性狀】

性狀鑒別果柄細圓柱形,常扭曲,長3-6cm,直徑0.2-0.4cm,連接瓜的一端略膨大,直徑約8mm,有縱溝紋;外表面灰黃色,有稀疏短毛茸。帶果皮的果柄較短,長.3-2.6cm,略彎曲或扭曲,有縱溝紋,果皮部分近圓盤形,直徑約2cm,外表面暗黃色至棕黃色,皺縮,邊緣薄而內卷,內表面黃白色至棕色。果柄質較而韌,不易折斷,斷面纖維性,中空。氣微,味苦。

以色棕黃、味苦者為佳。

顯微鑒別果柄橫切面:表皮外被角質層。皮層有一圈由數列厚壁細胞組成的環,細胞多角形,腔大。維管束雙韌型,木質部外側的導管較大。髓部細胸常破碎成洞狀。

【化學成份】甜瓜蒂含雜醇,皂甙,氨基酸,葫蘆苦素(cu-curbitacin)B、D、E,異葫蘆苦素(isocucurbitacin)B,葫蘆苦素B-2-O-β-D-吡喃葡萄糖甙(cucurbitacinB-2-O-β-D-glucopyranosi-de)[1,3]。還含α-菠菜甾醇(α-spinasterol)[2]。

【藥理作用】

1.保肝作用甜瓜蒂註射液3.6mg/kg、2.6mg/kg皮下註射,連續6天,對大鼠由四氯化碳中毒引起的血清丙氨酸轉氨酶(ALT)升高均有明顯的降酶作用。甜瓜蒂中有效成分葫蘆苦素B0.2mg/kg,皮下註射,連續6天能有效地控制實驗性肝損傷引起的大鼠肝細胞變性、壞死的發展,使ALT明顯下降,肝小葉中央壞死區大部分修復,肝細胞漿疏松,空泡變性和脂肪變性明顯減少,肝糖原蓄積增多,肝組織炎癥反應較對照組減輕。相同劑量的葫蘆苦素E亦有效。給實驗性肝硬變大鼠長療程(6星期)皮下註射上述劑量的葫蘆苦素B能明顯抑制肝纖維組織增生,防治肝脂肪變性以及肝硬變的形成和發展。葫蘆苦素E按0.2mg/kg給家兔靜註後,血漿cAMP水平升高,cGMP水平無明顯變化,cAMP/cGMP比值增加。實驗結果發現葫蘆苦素E在降低四氯化碳所致大鼠ALT升高的同時也能使血漿或肝臟的cAMP/cGMP的比值恢復正常水平,從而促使損傷的肝細胞修復,肝功能恢復正常。體外實驗證明小劑量葫蘆苦素B就能抑制苯在大鼠肝微粒體中的代謝,抑制終致癌物質形成的作用。

2.細胞毒與抗癌作用:體外實驗證實葫蘆苦素B、D、E與I對KB細胞(人鼻咽癌)和HeLa細胞(人宮頸癌)均有強效細胞毒作用,半數有效量0.005-0.01μg/ml;對肉瘤S180與艾氏腹水癌小鼠采用葫蘆苦素D治療,所得腫瘤生長抑制效果與體外實驗相仿。采用體外與體內方法研究證明葫蘆苦素D、E、二氫與四氫葫蘆苦素D以及葫蘆苦素E甲醚(EME)均有抗癌效果,其中以EME作用較強,兩種葫蘆苦素氫化物效力較弱。葫蘆苦素B與BE(均0.5mg/kg,腹腔註射,連續10天:葫蘆苦素BE:含B59.9%,E18.6%,總葫蘆苦素87.0%)對帶瘤小鼠肉瘤S37有較強的抑制作用;葫蘆苦素E0.2mg/kg,腹腔註射,連續7天還可使肝癌小鼠肝內DNA明顯增加,核酸代謝改善。葫蘆苦素B對大鼠Walker癌和小鼠Lewis肺癌也有療效。葫蘆苦素D對體外培養的慢性淋巴白血病和淋巴肉瘤病人的淋巴細胞有較強的細胞毒作用,其效力是正常淋巴細胞的5倍。葫蘆苦素與3H-氫化可的松競爭HeLa細胞內的糖皮質激素受體,阻止3H-氫化可的松與受體結合。葫蘆苦素與該受體結合是產生細胞毒作用的必需步驟;其受體結合親和力的大小與細胞毒活性的強弱有關。

3.對免疫功能的影響:甜瓜蒂粉(含葫蘆苦素)噴鼻給藥或瓜蒂素(即甜瓜蒂22號,含葫蘆苦素B13.3%,E27.5%,總葫蘆苦素64.8%)片、葫蘆苦素B、E片口服治療慢性肝炎,除肝功能改善外還可使病人外周血淋巴細胞數量、O-T反應陽性率、淋巴細胞轉化率及玫瑰花環結合率等明顯增加,表明葫蘆苦素能提高細胞免疫功能。給小鼠肌註葫蘆苦素B,連續5天,0.8mg/kg可使碳廓清率和巨噬細胞吞噬率均顯著提高;0.4mg/kg則明顯增加溶血素的含量,而0.2mg/kg即可使空斑形成數量和T淋巴細胞轉化率及T細胞數量(0.1mg/kg)顯著增加。由此表明,葫蘆苦素B對小鼠免疫反應有明顯增強作用,但主要作用於細胞免疫,對體液免疫也有較強作用。

4.對心血管系統的作用:葫蘆苦素D能增加大鼠毛細血管通透性,作用強度與組胺相仿,但其作用不是通過組胺或5-羥色胺釋放機制。葫蘆苦素對小鼠也能增加毛細血管通透性。麻醉貓、狗、猴靜註較大劑量葫蘆苦素D後血壓緩降伴心動緩慢。降壓可能是毛細血管通透性升高,血容量減少所致,心臟抑制居次要地位。

5.其他作用:初步實驗表明葫蘆苦素B5.9mg/kg灌胃對小鼠有抗炎作用。早期有人自甜瓜蒂中分離出甜瓜毒(melo-toxin),含葫蘆苦素B、E等成分,以大於20mg/kg劑量給犬口服可引起劇烈嘔吐,終至呼吸麻痹而死亡,如皮下註射或靜註則無催吐作用,表明藥物是通過刺激胃感覺神經反射地興奮嘔吐中樞而致吐。葫蘆苦素D靜註可使清醒貓和狗發生腹瀉,對麻醉狗也有明顯刺激腸蠕動效果,但對離體豚鼠回腸蠕動無影響。二氫葫蘆苦素D可抑制小鼠排鉀、受精和黃體形成,有避孕作用。

6.體內過程:小鼠口服3H-葫蘆苦素B後15分鐘即可吸收入血,4小時達峰值,血藥濃度變化屬二室模型,t1/2α為2.3小時,t1/2β為10.6小時。肝、膽、腎、肺、胃及脾含量較高,腦組織較低。其血漿蛋白結合率可達88.7%。膽汁中含量較高,有肝腸循環。服藥後96小時,尿、糞排泄量分別為給藥量的58.3%與35.8%。

7.毒性:7.1.急性毒性:小鼠的半數致死量(mg/kg)如下:甜瓜蒂註射液6.87±0.2(尾靜脈);葫蘆苦素B14.0±3.0(灌胃);1.0±0.07(皮下註射);葫蘆苦素C6.3(灌胃),4.6(皮下註射),1.5(腹腔註射),0.96(靜註)。

7.2.亞急性毒性:大鼠每日口服葫蘆苦素BE(2mg/kg),連續2個月,無明顯毒性反應。如劑量加大至5mg/kg或更大則可使部分大鼠死亡。狗連服葫蘆苦素BE3個月,每日0.12mg/kg、0.3mg/kg或0.9mg/kg,在劑量較大時部分動物未到期即死亡,主要癥狀為貧血與肝損害,其余臟器未見明顯病變。

【鑒別】理化鑒別取本品粉末0.5g,加已醇10ml,回流30min,濾過。取濾液置蒸發皿中蒸幹,殘渣加5%磷鉬酸已醇液1-2滴,烘烤後顯深藍色。(檢查葫蘆素類)

【性味】味苦;性寒;有毒

【歸經】歸脾;胃;肝經

【功能主治】湧吐痰食;除濕退黃。主中風;癲癇;喉痹;痰涎壅盛;呼吸不利;宿食不化;胸脘脹痛;濕熱黃疸

【用法用量】內服:煎湯,3-6g;或入丸、散,0.3-1.5g。外用:適量,研末吹鼻。

【註意】

體虛、失血及上部無實邪者禁服。本品有毒,不宜大量服用,過量則易出現頭暈眼花,脘腹不適,嘔吐,腹瀉,嚴重者可因脫水,造成電解質紊亂終致循環衰竭及呼吸中樞麻痹而死亡。

1.《傷寒論》:“諸亡血、虛家,不可與。”2.《本草衍義補遺》:“胃弱者勿用,病後、產後,宜深戒之。”3.《本草經疏》:“能損胃傷血,耗氣傷神,凡胸中無寒,胃家無食,皮中無水,頭面無濕,及胃虛氣弱,諸亡血諸產後似中風倒仆,心虛有熱,癲癇,女勞谷疸,元氣尫贏,脾虛浮腫,切勿誤用。”4.《本草備要》:“中上部無實邪者禁用。”5.《本經逢原》:“膈上無熱痰邪熱者切禁。”6.《中國藥用植物圖鑒》:“忌服大量,以免中毒。”7.《全國中草藥匯編》:“心臟病者忌用。”

【各家論述】

1.《本草經集註》:“瓜蒂多用早青蒂,此雲七月采,便是甜瓜蒂也。人亦有用熟瓜蒂者,取吐乃無異。”1.2.《本草圖經》:“瓜蒂即甜瓜蒂也。生嵩高平澤,今處處有之,亦園圃所蒔。舊說,瓜有青白二種,入藥當用青瓜蒂,七月采,陰幹。”太陰、足陽明、足太陰經。其主大水、身面四肢浮腫、黃疸者、皆脾胃虛,水氣濕熱乘虛而客之也。苦以湧泄,使水濕之氣外散,故能主之。

1.3.經曰:“在高者因而越之,病在胸中,則氣不得歸元而為咳逆上氣,吐出胸中之邪,則氣自順,咳逆止矣。殺蠱毒者,亦取吐出之義。去鼻中息肉者,以其苦寒能除肺家之熱也。”(《本草經疏》)1.4.張景嶽:“甜瓜蒂,能升能降,其升則吐,善湧濕熱頑痰積飲,去風熱頭痛、癲癇、喉痹、頭目眩暈、胸膈脹滿,並諸惡毒在上焦者,皆可除之。其降則瀉,善逐水濕痰飲,消浮腫水臌,殺蠱毒、蟲毒,凡積聚在下焦者,皆能下之,蓋其性峻而急,不從上出,即從下出也。”(《本草正》)2.論甜瓜蒂之燥濕下水之功:王劍賓:“甜瓜蒂性味苦寒。《本經》主治大水,身面四肢浮腫,下水。大水,大蓄水證也。水積不化,則身面四肢皆浮腫,故以燥濕清熱主治也。燥濕清熱可以化水而消腫,其不化者自能下達,故曰下水也。腸中生蟲曰蠱,以蠱生於濕,故燥濕下水可以殺蠱毒。胸中有水濕則氣阻而咳逆上氣,故燥濕下水可以治咳逆上氣。食諸果不消則積而為病,以胸腹中有積水也。燥濕則胸膈之水受刺激,積水上湧則吐,下達則瀉,或由小便泄出,故曰吐下之也。或以甜瓜蒂為吐藥,於此可知不僅能吐,亦能使下也。“(《國藥詮證》)

【摘錄】《中華本草》

注:此中藥方劑來源于網路收集,使用前請咨詢專業醫生。

甜瓜蒂相關圖片

甜瓜蒂圖片來源GOOGLE自動搜索,僅供參考。

<< 上一个: 甜瓜  下一个:甜瓜根>>

使用條款 | 私隱政策 | 聯繫我們 |

© CopyRight 2020 LOOKUP.TW Rights Reserved.